Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane osobowe klienta
 • Podanie danych osobowych przez klienta w czasie rejestracji lub podczas finalizacji zamówienia jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta uniemożliwia jednak dokonanie zakupów w sklepie internetowym.
 • Podczas rejestracji lub finalizacji zamówienia klient proszony jest o podanie: imienia, nazwiska, danych adresowych, danych do wysyłki, adresu email, telefonu. Podczas rejestracji w sklepie internetowym klient proszony jest dodatkowo o podanie nazwy użytkownika i hasła do konta. Jeśli zakupy dokonane mają być na firmę, klient musi podać nazwę firmy i NIP. Są to wszystkie dane osobowe pozyskiwane od klienta przez Sprzedawcę.

Wykorzystanie danych osobowych
 • Dane osobowe klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia i kontaktu z klientem.
 • Kontakt z klientem może odbywać się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Jeśli klient wyrazi na to zgodę, jego adres email może zostać wykorzystany przez Sprzedawcę w usłudze Newsletter polegającej na wysyłaniu klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej aktualnej oferty oraz informacji handlowych. Klient w każdej chwili może zrezygnować z tej usługi.

Udostępnianie danych osobowych
 • Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Sprzedawcę w trakcie jego działalności są poufne.
 • Dane klienta mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym tylko i wyłącznie w celu:
  • Firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu dokonania transakcji płatniczej,
  • Firmie świadczącej usługi transportowe w celu dostarczenia zakupionego przez klienta towaru na wskazany adres,
  • Pracownikom Inspektoratu w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych,
  • Organom wymiaru sprawiedliwości w razie naruszenia regulaminu sklepu internetowego, naruszenia prawa lub, gdy będą wymagały tego przepisy prawa.

Edycja danych osobowych
 • Klient ma prawo do edycji, zmiany oraz złożenia wniosku zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 • Aby edytować lub zmienić dane osobowe klient powinien zalogować się do sklepu internetowego i w opcjach swego konta wybrać pozycję "Moje dane adresowe".
 • Złożenia wniosku usunięcia konta klienta lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych klienta (co jest równoznaczne z usunięciem konta) przez Sprzedawcę należy dokonać poprzez pocztę elektroniczną.

Wykorzystanie danych nieosobowych
 • W celu prawidłowego funkcjonowania aplikacja sklepu internetowego może czasowo korzystać z adresu IP klienta oraz plików "cookies" (nie zawierających danych osobowych) zapisywanych na jego komputerze.

Pozostałe
 • W sprawach związanych z pozyskiwaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych nie ujętych w Regulaminie sklepu internetowego obowiązują postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych".